Pomoc a podpora ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

TERMINOLÓGIA

TERMINOLÓGIA

Čo je číslo VIN?

Skratka VIN znamená identifikačné číslo vozidla, ktoré je jedinečné pre každé vozidlo. Svoje číslo VIN nájdete v dokumentácii alebo za čelným sklom vozidla.

Nahor

Čo je energetická hospodárnosť ?

Energetická hospodárnosť je pomer medzi prejdenou vzdialenosťou a spotrebou energie. Čím viac kilometrov prejdete na jednu kWh a čím menej kWh spotrebujete na prejdenie jedného kilometra, tým lepšia je energetická hospodárnosť.

Nahor

Čo sú obľúbené položky? (Zdroje informácií)

Pomocou tejto funkcie máte okamžitý prístup k zdrojom informácií, napríklad k plánu vašej trasy.

Nahor

Čo je Denná vzdialenosť?

Denná vzdialenosť je jazda od zapnutia zapaľovania až po vypnutie motora. Denná vzdialenosť je jedna jazda.

Nahor

Čo je Eko strom?

"Strom" nazývame ikonku, ktorá sa zobrazuje v indikátore hospodárnosti. Je to náš ukazovateľ, ktorý vyjadruje váš príspevok k ekologickej jazde.

Nahor

JEDNOTKY

JEDNOTKY

Ako môžem prepnúť zobrazenie z míľ na kilometre?

Jednotky sa prepínajú podľa krajiny, v ktorej je vozidlo prihlásené. Toto nastavenie sa prejaví aj na webe, vo vašich mobilných aplikáciách, v e-mailoch a v zdrojoch informácií.

Nahor

NASTAVENIE ÚČTU

NASTAVENIE ÚČTU

Čo je moje používateľské meno?

Vaším používateľským menom je vaša e-mailová adresa. Ak pravidelne používate rôzne e-mailové adresy, nájdite pôvodný potvrdzujúci e-mail zo služby You+Nissan vo svojej poštovej schránke.

Nahor

Čo sa stane, keď zabudnem svoje používateľské meno?

Vaším používateľským menom je vaša e-mailová adresa. Ak pravidelne používate rôzne e-mailové adresy, nájdite pôvodný potvrdzujúci e-mail zo služby You+Nissan vo svojej poštovej schránke.

Nahor

Čo mám robiť, keď zabudnem svoje heslo?

Kliknite na možnosť "Zabudli ste heslo?" na prihlasovacej stránke služby You+Nissan a postupujte podľa pokynov.

Nahor

Ako zistím, či je vo vozidle sieťové pokrytie?

Vaše vozidlo využíva na prístup k službe Nissan Connected Services mobilné siete. Ak máte problém s overením vlastníctva svojho vozidla, možno sa nachádzate v oblasti, kde je slabý dátový signál. Môžete sa pokúsiť vziať vozidlo na miesto, kde je silnejší signál a zopakovať proces kontroly vlastníctva.

Ak chcete skontrolovať sieťové pokrytie vo vozidle, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

  1. Stlačením tlačidla START/STOP naštartujte motor
  2. Na obrazovke navigačného systému nájdite ikonu siete
  3. Ak má ikona 1 alebo viac obdĺžnikov, znamená to, že máte dostatočné sieťové pokrytie
  4. Ak sa na ikone nezobrazujú žiadne obdĺžniky, znamená to, že nemáte sieťové pokrytie. V takom prípade prejdite s vozidlom na iné otvorené priestranstvo

Nahor

Ako dokončím kontrolu vlastníctva?

Na zabezpečenie toho, že budete služby Connected Services využívať len vy a nikto iný, služba NissanConnect EV má vlastný proces kontroly vlastníctva.

Po kliknutí na tlačidlo „Spustiť kontrolu vlastníctva“ budete mať 60 minút na dokončenie všetkých tu uvedených požadovaných krokov.

  1. Nastúpte do vozidla.
  2. Stlačením tlačidla START/STOP naštartujte motor.
  3. Počkajte 1 minútu.
  4. Stlačením tlačidla START/STOP vypnite motor.

Nahor

PRIHLÁSIŤ SA

PRIHLÁSIŤ SA

Prečo ma systém automaticky odhlásil, keď som sa sám neodhlásil?

Je možné, že ste boli prihlásení v inom termináli alebo v inom zobrazení webovej stránky pomocou rovnakého ID. Ak bolo rovnaké ID použité na prihlásenie na rôznych stránkach alebo zariadeniach, vykoná sa automatické odhlásenie z predchádzajúcej obrazovky.

Nahor

Môžem sa prihlásiť na viacerých stránkrach alebo zariadeniach naraz pomocou toho istého ID?

Žiaľ, to nie je možné. Ak bolo rovnaké ID použité na prihlásenie na rôznych stránkach alebo zariadeniach, vykoná sa automatické odhlásenie z predchádzajúcej obrazovky.

Nahor

PREZÝVKA

PREZÝVKA

Na čo slúži prezývka?

Prezývka slúži na identifikácia vozidla v miestnej a globálnej ekologickej súťaži.

Nahor

E-MAILOVÁ ADRESA

E-MAILOVÁ ADRESA

Neprichádzajú mi e-maily ani napriek tomu, že som si nakonfiguroval nastavenia e-mailu.

Skontrolujte nastavenia e-mailových oznámení v časti Prepojené služby/Nastavenia oznámení.

Nahor

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Nedá sa spustiť diaľkové nabíjanie.

Ak nie je nabíjací kábel správne pripojený, diaľkové nabíjanie sa nespustí. Nespustí sa ani v prípade, že je zapnutý hlavný vypínač automobilu alebo ak ste v oblasti mimo prevádzky.

Nahor

Môžem vypnúť diaľkové nabíjanie z PC alebo mobilu?

Ľutujeme, ale diaľkové nabíjanie nemožno vypnúť z PC alebo mobilu? Ak ho chcete vypnúť, odpojte kábel.

Nahor

Kedy sa ukončí diaľkové nabíjanie?

Vypne sa automaticky, keď bude batéria úplne nabitá. Vypne sa aj v prípade, že odpojíte nabíjací kábel alebo zapnete hlavný vypínač automobilu.

Nahor

Môžem spustiť rýchle nabíjanie z PC alebo mobilu?

Žiaľ, to nie je možné. Diaľkové nabíjanie je k dispozícii len pri normálnom nabíjaní.

Nahor

Môžem vypnúť diaľkovo spustenú klimatizáciu z môjho počítača alebo mobilu?

Áno, klimatizáciu môžete vypnúť pomocou panelu Online služby.

Nahor

Prečo nemôžem zapnúť klimatizáciu na diaľku?

Ak nie je nabíjací kábel správne pripojený alebo je batéria vybitá, diaľkové ovládanie klimatizácie sa nespustí. Nespustí sa ani v prípade, že je zapnutý hlavný vypínač automobilu alebo ak ste v oblasti mimo prevádzky.

Nahor

Kedy sa vypne diaľkovo spustená klimatizácia?

Klimatizácia sa vypne maximálne 2 hodiny po zapnutí pri použití nabíjacieho kábla. Ak nie je nabíjací kábel pripojený, napájanie z batérie sa vypne maximálne po 15 minútach. Vypne sa aj prípade, že odpojíte nabíjací kábel alebo zapnete hlavný vypínač automobilu.

Nahor

Môžem si nastaviť teplotu v kabíne pomocou diaľkového ovládania klimatizácie.

Žiaľ, to nie je možné. Diaľkové ovládanie klimatizácie nastaví teplotu, ktorú ste si nastavili vo vozidle.

Nahor

Môžem zapnúť nabíjanie na diaľku počas spustenej klimatizácie?

Áno. V takom prípade bude diaľkové nabíjanie fungovať pri spustenej klimatizácii.

Nahor

Môžem zapnúť klimatizáciu na diaľku počas nabíjania?

Áno. V takom prípade bude klimatizácia fungovať počas diaľkového nabíjania.

Nahor

Zobrazí sa oznámenie o stave nabíjania aj v prípade rýchleho nabíjania?

Áno, oznámenie sa zobrazí po dokončení alebo ukončení rýchleho nabíjania.

Nahor

Kedy sa zobrazí oznámenie o stave nabíjania okrem dokončenia nabíjania?

Oznámenie sa zobrazí aj prípade, že odpojíte nabíjací kábel alebo dôjde k výpadku elektrického prúdu.

Nahor

Ako si môžem nastaviť teplotu pre diaľkové ovládanie klimatizácie?

Teplotu pre diaľkové ovládanie klimatizácie si môžete nastaviť na palubnej doske vozidla: Stlačte tlačidlo Nulové emisie > Nastavenia > Časovač/Diaľkové ovládanie – Nastavenie teploty klimatizácie

Nahor

Môžem si nastaviť časovač, keď je aktivovaná klimatizácia?

Aj keď je klimatizácia zapnutá, môžete si nastaviť časovač na jej neskoršie zapnutie. Súčasná prevádzka klimatizácie sa nepreruší.

Nahor

Môžem si nastaviť viacero časovačov?

Naraz môže byť nastavený len jeden časovač. Ak si vytvoríte nový časovač pri nastavenom existujúcom, nový časovač zruší a nahradí predchádzajúci.

Nahor

ZÁZNAMY JAZDY

ZÁZNAMY JAZDY

Zobrazená prejdená vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prípadu.

Táto vzdialenosť sa počíta od zadania vaše ID používateľa a hesla. Môže sa líšiť od vzdialenosti zobrazenej vo vozidle.

Nahor

Ako sa vypočítavajú úspory CO2?

Všetci vieme, že jazdou v 100 % elektromobile môžeme znížiť emisie CO2. Vypočítaná hodnota je porovnaním emisií CO2 vozidla NISSAN Pulsar a vozidla so spaľovacím motorom na rovnakej trase.

Nahor

MÔJ ŠTÝL JAZDY

MÔJ ŠTÝL JAZDY

Ako sa určuje úroveň?

Úroveň vášho štýlu jazdy sa určuje podľa toho, ako sú vaše výsledky vzdialené od priemeru. Priemerná úroveň je 3.

Nahor

Koľko záznamov sa zobrazuje?

Na mobilnej stránke sa zobrazuje 5 najnovších záznamov jazdy. Ak chcete vidieť viac záznamov, pozrite si webové stránky na počítači.

Nahor

ODHAD CENY ELEKTRINY

ODHAD CENY ELEKTRINY

Ako sa vypočítavajú úspory CO2?

Môžeme predpokladať, že jazdou v 100 % elektromobile môžeme znížiť emisie CO2. Vypočítaná hodnota je porovnaním emisií CO2 vozidla Nissan Pulsar a vozidla podobnej veľkosti so spaľovacím motorom na rovnakej trase.

Nahor

Prečo sa zobrazené výsledky líšia od skutočných výsledkov?

Aktuálne ceny za elektrinu sa riadia vašou zmluvou s dodávateľom. Tiež sa líšia v závislosti od času odberu. Výsledky tejto služby sú len orientačné.

Nahor

UMIESTNENIE V RÁMCI VÁŠHO OKOLIA

UMIESTNENIE V RÁMCI VÁŠHO OKOLIA

Ako určujete platinovú, zlatú, striebornú alebo bronzovú úroveň?

Vaše umiestnenie sa vypočítava na základe zoznamu priemernej spotreby energie. Platinová: horných 20 % Zlatá: horných 20 až 50 % Strieborná: 50 až 80 % Bronzová: menej ako 80 %"

Nahor

Je september a stále sa zobrazujú výsledky za august.

Keď sa do dátového centra nahrajú údaje za september, pri ďalšom zobrazení budete vidieť septembrové výsledky. Keďže hodnotenie sa aktualizuje raz za deň, zobrazte ich deň po aktualizovaní.

Nahor

CELOSVETOVÉ UMIESTNENIE

CELOSVETOVÉ UMIESTNENIE

Aký je rozdiel medzi mesačným, týždenným a denným umiestnením?

Definícia jednotlivých časových úsekov umiestnenia je nasledovná. Mesačné: Umiestnenie na základe hodnôt za jeden mesiac. Hodnota sa kumuluje. Iba energetická hospodárnosť sa zobrazuje ako priemerná hodnota. Nová hodnota sa prepočíta ďalší mesiac. Výpočet

Nahor

Na webovej stránke pre počítače sa zobrazujú tri druhy umiestenia: mesačné, týždenné a denné. Ktoré z nich je dostupné ako informačný zdroj?

K dispozícii je denné hodnotenie.

Nahor

Prečo sa mi nezobrazuje celosvetové hodnotenie aj napriek tomu, že som sa doň pridal/a.

Ak sa jazdné údaje neaktualizujú viac ako 7 dní, nebudú zapísané do denného hodnotenia. Zobrazenie nahraných jazdných údajov trvá niekoľko dní.

Nahor

Čo vyjadruje ikona stromu?

Veľkosť ikony stromu vyjadruje získaný počet „Eko stromov“ v rámci troch regiónov (Severná Amerika, Európa a Japonsko).

Nahor

Ako sa vypočítavajú úspory CO2?

Môžeme predpokladať, že jazdou v 100 % elektromobile môžeme znížiť emisie CO2. Vypočítaná hodnota je porovnaním emisií CO2 vozidla Nissan Pulsar a vozidla podobnej veľkosti so spaľovacím motorom na rovnakej trase.

Nahor

CELOSVETOVÝ EKO LES

CELOSVETOVÝ EKO LES

Čo znamená ikona stromu?

Veľkosť ikony stromu vyjadruje získaný počet „Eko stromov“ v rámci troch regiónov (Severná Amerika, Európa a Japonsko).

Nahor

Ako sa vypočítavajú úspory CO2?

Môžeme predpokladať, že jazdou v 100 % elektromobile môžeme znížiť emisie CO2. Vypočítaná hodnota je porovnaním emisií CO2 vozidla Nissan Pulsar a vozidla podobnej veľkosti so spaľovacím motorom na rovnakej trase.

Nahor

PRIHLÁSENIE Z MOBILU

PRIHLÁSENIE Z MOBILU

Čo znamená funkcia „Zapamätať si ma“?

Po aktivovaní funkcie „Zapamätať si ma“ nemusíte pri prihlasovaní zadávať svoje ID používateľa a heslo. Táto služba je dostupná len pri modeloch s funkciou nahrávania individuálnych osobných údajov.

Nahor

Ako si môžem aktivovať funkciu „Zapamätať si ma“?

Funkcia sa zobrazuje na prihlasovacej stránke. Táto služba je dostupná len pri modeloch s funkciou nahrávania individuálnych osobných údajov.

Nahor

PRIPOMENUTIE ÚDRŽBY VOZIDLA

PRIPOMENUTIE ÚDRŽBY VOZIDLA

Čo sú pripomenutia údržby vozidla?

Pripomenutia údržby sa zobrazujú na palubnej doske podľa plánovanej servisnej prehliadky vozidla a na základe počtu najazdených kilometrov. Sú len orientačné a nenahrádzajú presne stanovený servisný interval vozidla podľa času alebo počtu najazdených km.

Nahor

Čo mám robiť, keď sa zobrazí pripomenutie údržby?

Kontaktujte svojho predajcu a dohodnite si termín servisnej prehliadky.

Nahor

NÁJSŤ MOJE VOZIDLO

NÁJSŤ MOJE VOZIDLO

Poloha môjho vozidla vo funkcii NÁJSŤ MOJE VOZIDLO je nesprávna. Ako získam správne informácie?

Funkcia NÁJSŤ MOJE VOZIDLO nefunguje, ak je vozidlo zaparkované v podzemnom parkovisku alebo v oblasti bez pokrytia mobilným signálom.

Nahor